ABICT

ABICT BIDRAR TILL LÅNGSIKTIGA
VÄRDEN MED FOKUS PÅ

HÅLLBARHET

ABICT bygger och stöttar framtidens företag verksamma inom hållbarhet med fokus på skalbara affärer genom kompetens inom management och produktutveckling. Vi arbetar med att minska utsläpp av CO2 vilket ger ett bättre klimat som gynnar oss alla miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Vi tänker på kommande generationer och vill bidra till en bättre värld!

Nedan projekt och bolag som vi har engagemang i:

Ecohem

Ecohem är ett projekt som samverkar med markägare, byggherrar, fastighetsutvecklare, arkitekter, finansiärer, mäklare m fl.

Allt för att erbjuda attraktiva och hållbara hem med fokus på ekologi, ekonomi och välmående.

BESÖK HEMSIDA

 
 

SmartDriving

SmartDriving hjälper förare att minska CO2-utsläpp, spara pengar och bli säkrare förare.

Med digitala verktyg underlättar det för förare oavsett drivmedel – fossila bränslen minskar förbrukningen, elbilar förlänger räckvidden.

BESÖK HEMSIDA

Svenskar och hållbarhet

I rapporten Svenskar och hållbarhet som Insight Intelligence tagit fram tillsammans med PreZero, LKAB, Öresundskraft och Sparbanken Syd, framgår att oron för klimatutvecklingen ökar och att fler säger sig leva mer hållbart.

I undersökningarna som genomfördes visades det sig exempelvis att 90% av de tillfrågade i olika utsträckning var beredda att betala mer pengar för hållbara produkter och tjänster, än de som inte är hållbara.

 

I undersökningen ställdes bland annat frågan:
- Hur mycket mer skulle du vara
villig att betala för följande, om produkten/tjänsten är hållbar?

Inget

Lite mer

Mycket mer

Vet ej/ej relevant

 

Hållbarhet globalt

Peoples' Climate Vote frågade människor i 50 länder vad de ville ha när det gäller svar från deras länder för att hantera klimatutmaningen.

Bland den grupp människor som sa att klimatförändringar är en global nödsituation, sade 59% att världen borde göra allt som är nödvändigt och snarast som svar.

Kontakta oss

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi snarast möjligt.

Jag är inte en robot