Ledning

Verksamhetsansvarig
Lars Johansson (född 1963)

Lars har en gedigen utbildning från det militära och har även utbildats civilt inom ledarskap. Han har arbetat i cirka 15 år inom det militära. Under åtta år var han verksam som rektor varav fem år på ett IT-gymnasium. De senaste sex åren har han varit VD för olika verksamheter däribland ett trafikutbildningsföretag som under de tre år som Lars var VD ökade sin omsättning från 32 MSEK till 110 MSEK. Lars är resultatinriktad och skicklig ledare som skapar värden i organisationer.

Tekniskt ansvarig
Anders Carlsson (född 1975)
Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system med mer sedan drygt 10 år tillbaks. Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet.

Styrelse

Styrelseledamot: Gunnar Bäck (född 1940, invald 2011)
Civilingenjör, elektro KTH 1966. Gunnar var anställd på ABB sedan 1983 intill pensioneringen 2005.  Sedan 1992 arbetat åt den svenska ABB ledningen som  Vice President International Market Development, Asia. Gunnar har varit VD och marknadsdirektör för olika ABB-bolag. Han var även med och tog Apple Computer till Sverige 1979. Gunnar har även jobbat hos Siemens och Sony. Efter sin pension driver han ett bolag som arbetar med trading och konsulttjänster med inriktning Asien.

Styrelsesuppleant: Anders Carlsson (född 1975, invald 2013)
Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system och mycket mer sedan lite drygt 10 år tillbaks. Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet.