Kort om ABICT

ABICT erbjuder ett unikt arbetssätt och blandning av kompetenser som tillsammans skapar trygga asylboenden med stimulerande aktiviteter där de boende lär sig det de behöver för att må bra och klara ett liv i Sverige. Vårt arbetsätt bygger på evidensbaserade metoder för ledarskap och utveckling av grupper.

Vi befinner oss i en tid med flera stora kriser i världen och som en konsekvens av detta flyr en stor mängd människor från sina hem. För att hantera alla migranter så finns det erbjuds de tillfälligt boende. På ett tillfälligt boende händer mycket, det är inflyttningar, utflyttningar, positiva besked, negativa besked, oro, ofta dåligt med information och information på språk som de boende inte förstår. Detta kan skapa otrygghet om det inte hanteras.

Det är Migrationsverket som prövar skälen för ansökan om asyl och de ansvarar också för att asylsökande i Sverige ska ha någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad. I första hand ska asylsökande bo i lägenhet eller hos släktingar som har bostad här i Sverige.

Just nu är dock trycket så stort att Migrationsverket inte kan ordna med lägenhet åt alla som kommer. För att täcka upp bristen på bostäder anordnar privata aktörer så kallade tillfälliga anläggningsboenden för asylsökande. Då det sker relativt liten nybyggnation i Sverige kommer bostadsbristen med stor sannolikhet att bestå.

ABICTs verksamhetsidé handlar om att ge en så bra och stimulerande miljö som möjligt för de boende som hjälper dem att komma in i det svenska samhället och skapa ett nytt bra liv här.

Bolagets verksamhet

Bolaget skall äga eller hyra färdiga boenden alternativt åta sig driften på entreprenad åt fastighetsägare. Genom kompetens och vårt unika arbetssätt skapas trygga och säkra boenden. Våra boenden är trygga och öppna platser. Vi samarbetar med föreningar och volontärer för att genomföra utbildningar och erbjuda aktiviteter som ger de boende förutsättningar för integrering i samhället.

Målet med den modell vi utarbetat är att de asylsökande skall integreras snarast möjligt, vilket ger hopp och leder till bättre fungerande boenden. Våra ABT skall vara säkra och trygga boenden både för personal och de som bor där.