Referensboende

ABICT har drivit Flygskyttens migrationsboende i Västerås där vi skapat säkerhet och trygghet genom att bygga relationer. Alla våra boende har förtroende för vår personal vilket leder tillit och respekt.

Flygskyttens migrationsboende är ett bra exempel på ett fungerande ABT, vilket gjort att boendet har varit med i press som ett exempel på hur väl ett ABT kan fungera. Boendet har noll tolerans mot våld och polisanmäler detta om incidenter skulle inträffa. Personalen är svensktalande med livserfarenhet och kan möta människor i olika skeden.

Integration

ABICT lägger ner mycket tid på att förklara hur det fungerar i Sverige med allt från exempelvis trafikregler, rökförbud inomhus och regler i tvättstugan till barns och kvinnors rättigheter. I många länder är det exempelvis tillåtet med barnmisshandel, varför ABICT:s personal informerar de boende om vad som gäller i Sverige snarast möjligt då nya boende anländer.

ABICT hjälper även de asylsökande med att skriva CV då de flesta vill ha praktik som kan leda till jobb. Ett annat exempel är att informera om sjukvårdsinstanser (asylhälsa), tandvård samt uppgifter om kostnader m.m. Många vill även ha information om olika boendeformer när de väl kommit igång med arbete och fått permanent uppehållstillstånd.

Fastigheten

Ägare till fastigheten där verksamheten bedrivs är Flygmalajen AB. Flygmalajen har anpassat fastigheten för att uppfylla de krav Migrationsverket ställer på bland annat brand och ventilation. Fastigheten är ombyggd för att de boende ska kunna ha rum med maximalt sex personer samt att det finns gemensamhetsutrymmen såsom exempelvis TV-rum, lekrum, sporthall.

Klicka här för att läsa mer om Flygskyttens migrationsboende